TempoGene AS

TempoGene anvender bioteknologi i diagnostikk og i optimalisering av bioproduksjonen

Ledende ekspertise innen mattrygghet og genteknologi

Topp moderne fasiliteter i Forskningsparken, Oslo