Produkter og tjenester

Epigenetiske signaturer
Våre epigenetiske signaturer er basert på proprietære integrerte prosesser innen neste generasjon sekvenseringsteknologi og bioinformatikk. Signaturene er en datadrevet innsikt i og et avtrykk av fiskens opplevde produksjonsregime og dens biologiske modenhet på viktige stadier. Dette gir et støtteverktøy til produksjonsoptimalisering, kvalitetskontroll og i varemerkebyggingen.

DNA/RNA -sekvens basert diagnostikk
Mikrobielle sekvenser og påfølgende diagnostiske produkt er fremskaffet med neste generasjon sekvenseringsteknologi og adekvat bioinformatikk. Våre produkter har som ambisjon å hjelpe kommersielle aktører i å forsyne markedet med dokumentert trygge mat- og drikkevarer, og offentlige aktører innen vannforsyning og bistå tilsynsmyndigheter innen disse sektorene.